Saturday, September 15, 2018

Olipa kerran luotettava As Oy:n hallitus...

Riita-asiani etenee hitaanlaisesti käräjäoikeudessa, As Oy:n edustaja on jokaisessa mahdollisessa välissä hakenut lisäaikaa ja luonnollisesti saanut sitä.

Aiemmin As Oy:n piti toimittaa oma vastineensa, lisäaikapyynnön jälkeen, tammikuun X päivään mennessä, edustajani ei kuitenkaan saanut mitään tietoa käräjäoikeudesta. Vasta asiaa erikseen tiedusteltaessa kävi ilmi, että vastine oli kyllä saapunut käräjäoikeuteen. Kuitenkin "jostain syystä" käräjäoikeus oli, omien ohjeidensa vastaisesti, päätynyt olla toimittamatta sitä tiedoksi edustajalleni. Saimme tuon vastineen lopulta toukokuussa. Vastineen saapumisen viivästyminen johti siihen ettei siihen voitu ajoissa vastata kirjallisesti ja valmisteluistuntoa siirrettiin ja uusien vastineiden toimituspäivämääristä sovittiin.

Varsinaisiin vastineisiin liittyen ote eräästä As Oy:n aiemman vastineensa liitteenä toimittamasta asiakirjasta:Ote As Oy:n syyskuun alussa toimittamasta vastineesta:

Laki ei edellyttänyt ennen 1.7.2010 kirjallista ilmoitusta korjaus- ja muutostöistä. Sellainen on kuitenkin yhtiölle ennen remontin aloitusta toimitettu. On yhtiön hallituksen ja isännöitsijän vastuulla pitää huoli, että he tietävät mitä huoneistossa ollaan tekemässä. Jos ilmoitus on epäselvä, on taloyhtiön vastuulla pyytää lisäselvitystä. Epäilen vähän että taloyhtiön nyt valitsema taktiikka, jossa jälkikäteen pyritään väittämään ettei etukäteisilmoitusta olisi annettu, johda kovinkaan hyvään lopputukseen yhtiön kannalta.

Mietin myös miten ja miksi As Oy:n vastineen oikeudelle toimittanut asianajaja on päätynyt hyväksymään päämiehensä toimittavan kaksi toisistaan täysin päinvastaista todistetta ja väitettä käräjäoikeuteen?

Ote asianajajien ohjeistuksesta:
"8.2 Totuusvelvollisuus ja todisteet
Asianajaja ei saa antaa tuomioistuimelle lausumia, jotka hän tietää paikkansapitämättömiksi, eikä kiistää, minkä tietää todeksi."

Ehkä tässäkin asiassa on kyse vain tulkinnasta, eli väite ei ehkä olekaan väite vaan jotain muuta. Kyse voi myös olla siitä ettei tuo linkkaamani ohjeistus vain yksinkertaisesti päde kaikkiin asianajajiin.

Saturday, September 8, 2018

Paskanjauhantaa ja viivytyksiä

Viime keväänä, korjaustöiden purkuvaiheen valmistuttua, vastapuolen asiamies ehdotti käräjäoikeusasian viivyttämistä sillä perusteella että "yllätyksekseen hallitus on joutunut toteamaan ongemien johtuvat yhtiön vastuulle kuuluvista rakenteista".

Sustuin viivytykseen, koska ilman viivytystä olisi päädytty useampaa valmisteluistuntoon ja sitä kautta kasvaneisiin lakikuluihin.

Sain nyt perjantaina (7.9.2018) vastapuolen vastineen, jossa he ovat peruneet tuon suullisesti annetun lupauksen ja ilmoittavat jälleen, että ongelma on vain ja ainoastaan minun aiheuttamani. Kaikki korjaustöiden aikana todetut viat on painettu täysin villaisella.

Pienenä yllätyksenä tuli se että urakoitsijaksi valitun Vihdin Rakennusurakoinnin edustaja on henkilötodistajana yhtiön puolella. Kyseinen henkilö ei ollut läsnä työmaalla, muutoin kuin kokouksissa, pyrki painostamaan minua poistumaan valvomasta purkutöitä "etten häiritse tekijöitä" ja vastasi kysymykseeni siitä suostuuko hän todistamaan oikeudessa näin:

"Mitä joskus aikaisemmin on tehty tai jätetty tekemättä  ei valitettavasti ole minun työn kuvaa."

Purkutöiden seurantaan ja lisätutkimusten tekemiseen oli saatu sekä urakoitsijan, että vastaavan työnjohtajan lupa aloituspalaverissa.

Ehkä syynä on se, että kyseinen yritys on korjaustöiden yhteydessä tahallisesti rikkonut kiinteitä kalusteita huoneistossani ja olen reklamoinut aiheesta. Olen aiheuttanut TJ:lle ilmeisesti pahan mielen, jonka hän näin kostaa. "Rehellistä" toimintaa.

Lisäksi todistajana on, kuten osasin alusta asti epäillä, vastaava työnjohtaja. Eli 78 vuotias entinen talousrikollinen.

Luonnollisesti todistajana on muutama isännöitsijän lähipiiriin kuuluva, mm. rakennusmestari, joka oli konsultoimassa taloyhtiötä vesivahinkokorjauksen tekemisestä suosituksen vastaisesti 2014 ja jonka mielestä mädäntyneen puurakenteen jättäminen betonivalun alle on hyvän rakennustavan mukaista. Hän valvoi tuon korjauksen.

Tuo virhe olisi luonnollisesti pitänyt hakea korjauksen tekijöiden maksettavaksi vuonna 2016, mutta isännöitsijämme lähipiiri on tuollaisen ulkopuolella. Pikku viivyttely ja vastuu vanheni, se siitä.
Isännöitsijämme on ainakin aiemmin ollut merkattuna rekisteritiedoissa ko. yrityksen tilintarkastajaksi. Eli jossain määrin ko. yrityksen intressit kiinnostanevat häntäkin.

Saturday, July 21, 2018

Tilannepäivitystä

Remontti jatkuu. Taloyhtiö ilmoitti minulle kirjallisesti aloittavansa korjauksen 6.4.2018 ja korjauksen kestoksi noin 6 viikkoa. Todelliseksi aloitukseksi tulikin sitten 16.4.2018, eikä valmista ole vieläkään (21.7.2018).

Korjauksesta vastaava urakoitsija, Vihdin Rakennusurakointi Oy, ei pyynnöistäni huolimatta ole kyennyt tai halunnut kertoa kauanko vielä kestää.

Korjaustöiden edetessä ja rakenteita purettaessa on selvinnyt kaikenlaista, urakoitsijan toimista huolimatta. Onneksi korjauksen suunnittelijana on taho, jolla on selkärankaa. Eräässä katselmoinnissa suunnittelija halusi nähdä onko 2014 vesivauriokorjaus tehty oikein, kuten taloyhtiö ja tuolloin korjauksen tehnyt taho on väittänyt (kyseessä oli eri urakoitsija kuin nyt), eipä ollut.

Kuvassa porattu reikä korjausvalun läpi alle jätettyyn alajuoksuun, koko roska vesimärkää...
Käsitin niin että ilman tuota reiän poraamista kaikki muut korjaukseen osallistuneet toimijat olisivat olleet valmiita taas kerran laittamaan rakenteet kiinni. Suunnittelija on VTT:n sertifioima Rakennusterveysasiantuntija.

Ilmeisesti taloyhtiön hallituksella on ollut jotain intressejä kyseisen aiemman urakoitsijan etuja kohtaan, koska ovat säännönmukaisesti halunneet olla hakematta ko. urakoitsijaa vastuuseen virheistään ja ovat päätyneet ilman perusteluja syyttämään osakasta ongelmista. Näin on ilmeisesti varmistettu yhtiön etu, eli sen sijaan että työnsä päin helvettiä tehnyt maksaisi virheistään, nyt taho pääsee pälkähästä ja lasku jää osakkaille. Tosin toistaiseksi muut osakkaat eivät ole osoittaneet pienintäkään kiinnostusta asiaan. Ilmeisesti siksi että osakkaille on luvattu yhtiökokouksessa ettei yhtiölle tule kuluja, koska minä syyllisenä ongelmiin tulen maksamaan kaiken ja tämä on minun ongelmani, eikä kosketa heitä.

Tässä vielä lisäkuva siitä miltä alajuoksupuu näytti kun betoni oli piikattu päältä pois.
"Hyvän rakennustavan ja kaikkien voimassa olevien määräysten mukaisesti korjattu" - Näin siis rakennusalan ammattilaisten mukaan.
On mielenkiintoista, että taloyhtiön hallituksen pitäisi aina ajatella yhtiön ja osakkaiden etua. Tässä on saanut kohta kaksi vuotta kuunnella perusteetonta syyttelyä, seurata hallituksen vastuunpakoilua, tutkimusten ja dokumenttien pimittelyä ja vääristelyä, sekä väärin työnsä tehneen urakoitsijan suojelua. Milläköhän hallitus mahtaa lopulta selittää tuollaisen toiminnan yhtiön- ja osakkaiden etujen ajamiseksi? 

Taloyhtiön hallitus on ilmoittanut itse käräjäoikeuteen heidän todenneen 2014 tehdyn vauriokartoituksen virheelliseksi ja siksi tehneet korjauksen eri tavalla kuin suositus oli. Ei siis suuri ihme että hometta löytyy, kun vaurioitunut puu ja kosteus vain haudattiin pois silmistä tuolloin. Hallitus kyllä otti Pohjolasta korvausrahat saman raportin perusteella ja nyt väittävät sen olleen virheellinen. Eikös tuollaista toimintaa yksityishenkilön tapauksessa käsiteltäisi vakuutuspetoksena? Nyt Pohjola maksaa oikeusturvakorvausta taloyhtiön hallitukselle samasta asiasta, eli siitä että hallitus käräjöi mm. Pohjolan korvauspäätöstä vastaan.

Thursday, April 26, 2018

Kosteusvaurioita

Huoneiston korjaus on lähtenyt jossain määrin liikkeelle. Taloyhtiön väitteiden tueksi ei ole löytynyt ongelmia "osakkaan muutoksista". Sen sijaan taloyhtiön tekemän putkivauriokorjauksen jäljiltä, tasan samasta paikasta, löytyi kosteutta ja homeista puuta. Kostuneet puurakenteet piti poistaa 2014, nyt niitä on sitten taloyhtiön palkkaama urakoitsija osakkaalta salassa pyrkinyt poistamaan, jotta taloyhtiön hallinto ei joutuisi vastuuseen tekemistään laiminlyönneistä.

Se että taloyhtiön hallitus on esittänyt hakevansa koko huoneiston korjaussummaa osakkaalta ja taloyhtiön palkkaama urakoitsija pyrkii kaikin tavoin hävittämään kaikki todisteet taloyhtiön virheellisistä korjauksista samalla kun kertoo osakkaalle ettei huoneistolla tehdä ko. ajankohtana mitään. Toivottavasti urakoitsija on ottanut noin toimiessaan huomioon etteivät kaikki tahot ole toimintaan ihan täydellisen tyytyväisiä.

Kuvassa näkyy pesuhuonetta ympäröivä vaalea alue, jolla kosteus on koholla. ilmeisesti täysin sattumalta 2014 putkivuoto kasteli saman alueen. Vuodelta 2014 ei ennen rakenteiden sulkua ole olemassa mitään kirjallista siitä miten rakenteet todetiin kuivaksi. Ei siis mitenkään. Nyt koepala näyttää, ko. alueella betonin kosteudeksi 85%.


Toinen selkeä vaurio löytyi yläpohjasta ulkoseinän kulman läheltä. Kyseinen päätyseinä on todettu usean mittauksen perusteella kylmäksi.

Tervettä yläpohjaa, tasakattotalosta.
Ilmeisesti tässäkin tapauksessa ongelma on nimenomaan "osakkaan remonteissa", ei 28 vuotiaassa tasakaton sammaleisessa kattohuovassa.

Taloyhtiön hallitus, urakoitsija, suunnittelija, vastaava työnjohtaja tai sen paremmin Vantaan kaupungin rakennusvalvontakaan, ei ole kiinnostunut tutkimaan näitä löydöksiä. Ehkä se on vain niin, että Vantaalla hometalo on haluttu lopputulos kaikkien tahojen mielestä vielä korjauksen jälkeenkin.

Suunnittelijan mukaan todennäköisin syy pesuhuoneen kosteudelle on maaperän kosteus. Se voi pitää paikkaansa, mutta se on kuitenkin hieman ristiriidassa sen kanssa mitä hallitus isännöitsijän johdolla kertoi osakkaille yhtiökokouksessa 24.10.2017. Siellä siis isännöitsijä kertoi ettei tontilla ole kosteutta, eikä sitä tule tontille mistään. Myös kaikki salaojat on tarkistettu ja ne on kunnossa, jne, jne.

Wednesday, April 4, 2018

Yhtiökokousta taas ja vanhoja videoita

Tänään oli yhtiössä yhtiökokous.

Eipä sielläkään juuri mitään uutta, ilmoitin että eräs pykälä yhtiöjärjestyksestä on jäänyt hallitukselta noudattamatta. Isännöitsijän vastaus oli, koska laki ajaa yhden kohdan edelle, niin tätä mainitsemaani toistakaan pykälää ei tarvitse noudattaa. Vastapuolen asianajaja oli jälleen kokouksen puheenjohtajana.

Hallitus ei ole vastannut kysymykseeni huoneistoni remontin aloituspäivästä, sain kuitenkin Vantaan rakennusvalvonnasta valitun työnjohtajan yhteystiedot. Työnjohtaja puolestaan kertoi urakoitsijayrityksen nimen sekä yhteyshenkilön nimen, nimi oli hieman väärä, mutta oikea henkilö firmasta löytyi. Urakoitsija ilmoitti aloituspäivän. Tänään yhtiökokouksessa isännöitsijä vastasi toisen osakkaan kysyessä aloituspäivän, se luonnollisesti erosi siitä minkä sain urakoitsijalta.

Tuli jonkin aikaa sitten kaiveltua vanhoja valokuvia ja videoita, löytyipä sieltä yksi mukava otos. Taloyhtiömme isännöitsijällä oli muutaman vuoden ajan (2014 lopusta 2016 puoliväliin) sellainen viehättävä ja naapurisopua hivelevä tapa, pysähtyä perheeni asunnon kotioven edessä, jotta hänen koira saisi merkata rapulle reviiriään.


Ikävä kyllä videolle takertui sellainen kerta, että koira oli jo ehtinyt tyhjentää rakkonsa. Tämä toiminta, eli pysähtyminen oven edessä, toistui lukemattomia kertoja, usein 2 kertaa päivässä ja kyllähän siitä rapulta sai sen jäykemmänkin annoksen muutamia kertoja kerätä.

Luonnollisesti isännöitsijä piti aiemmin yhtiön pihaa yleisenä koirapuistonaan. Kun hänen koiransa hyökkäsi toistuvasti perheeni koiran kimppuun vapaana, tai pitkässä flex taluttimessa, ollessaan. Sekin oli hänen mukaansa ihan vain minun vikani. Siinäkin tilanteessa, että hänen koiransa juoksi minun huoneistooni koiramme perässä.

Lisäksi isännöitsijä on aiemmin mm. kirjoittanut ilmoittamistani remonteista rasitteita pyytämääni isännöitsijäntodistukseen, käynyt omalla avaimella ilmoittamatta huoneistossani ja jälkikäteen kirjoittanut "ilmoituksen" käynnistä. Ilmoituksen väitteet eivät tosin pitäneet paikaansa. Rikosilmoituskaan ei auttanut, koska itä-uudellamaalla kotirauhan rikkominen on poliisin mukaan sellainen rikos josta ei rangaista ja rikoksesta syytetty on täällä aina lähtökohtaisesti luotettavampi todistaja kuin uhri.

Ennen käräjäoikeushaasteen nostamista odotin hieman yli vuoden, että taloyhtiö tekisi aiheuttamalleen ongelmalle huoneistossani jotain, ei tehnyt ei. Ehkä huoneisto nyt saadaan taas asuttavaan kuntoon ennen kirjallisen ilmoituksen 2 vuotispäivää.

Kun käräjäoikeuden tuomari ehdotti sovittelua ratkaisuksi haasteeseeni, jo ihan naapurisovun nimissä. Olisi pitänyt varmaan suostua ettei naapurisopu, jota isännöitsijä ja hallituksen jäsen esimerkillään on osoittanut, kärsisi? Mitä mieltä?

Thursday, February 8, 2018

Viivytellään, kaikki mahdolliset keinot käytössä

Olen jo aiemmin maininnut taloyhtiömme viivyttelevän kaikin mahdollisin keinon korjauksen aloittamista.

Tänään sain tiedon asiamieheltäni, että taloyhtiön hallitus ei ole aiemman lykkäyspyynnöön jälkeenkään toimittanut vastinettaan käräjäoikeuteen, vaan ehdottavat nyt että oikeusprosessi laitetaan odottamaan kunnes asuntoni on korjattu ja jatketaan prosessia sen jälkeen.

Eli siis lyhyesti, hallitus on aiemmin toistuvasti laiminlyönyt velvollisuuttaan ja lupaustaan korjata huoneistoni. Sen seurauksena olen tehnyt ilmoituksen ensin Vantaan ympäristökeskuksen asumisterveydestä vastaavaan yksikköön. Vantaan terveysviranomaisten toiminnan hitaus (ja jopa lapsenomainen luotto siihen, että isännöitsijä pitäisi lupauksensa) sai minut lopulta ottamaan yhteyttä lakimieheen joka laati vaatimuskirjelmän hallitukselle. Hallitus kieltäytyi suoraan kaikista vaatimuksistani ja väitti ongelmien johtuvan minun korjaus- ja muutostöistäni. Luonnollisesti väitteille ei ole esitetty mitään perusteluja. Tuolloinkin he kuitenkin lupasivat korjata huoneistoni.

Tämän jälkeen jäi ainoaksi vaihtoehdoksi haasteen nostaminen. Haaste, eikä Vantaan kaupungin uhkavaade ole saaneet hallituksessa aikaan minkäänlaista konkreettista liikettä huoneistoni korjaamiseksi.

Yhtiökokouksessa toki päätettiin, että huoneistoni tullaan korjaamaan, mutta eipä sekään päätös näytä hallitusta sitovan. Silti nyt he haluaisivat että haaste laitetaan odottamaan...

Yhtiökokouksessa isännöitsijä kertoi osakkaiden läsnäollessa, hallituksen tulevan vastaamaan oikeudelle ja hallituksella on hallussaan asiantuntijaraportteja jotka osoittavat ongelman johtuvan minun korjaus ja muutostöistäni. Ei ole tullut vastausta eikä ole näkynyt todisteita.

Sen sijaan minulla on hallussani useita todisteita että vuonna 2014 tehty vesivahinkokorjaus on tehty väärin ja korjaamatta jätetyt rakenteet ovat homeessa.

Kun hallituksella on hyvät suhteet rakennuspuolelle (isännöitsijän "tuttavat" ja PJ:n työkaverit) saadaan tarvittaessa valjastettua kaikki rakennusvalvontaa myöten viivyttelemään ja pimittämään tietoa.

Hallituksen kannalta olisi toki hyvä jos asiaa saataisiin venyteltyä vielä pari vuotta, silloin korjauksessa lopullisesti ilmi tulevat vuoden 2014 tahalliset virheet olisivat jo oikeustoimien ja korvausvastuiden ulkopuolella.

Olen ehkä jo maininnut että hallituksen asiamies kertoi viime yhtiökokouksessa, että hänellä on vuosikymmenen kokemus Senaatti-kiinteistöjen asioiden hoitamisesta, siellä on varmasti oppinut kaikenlaista

Sunday, January 7, 2018

Asunto-osakeyhtiölaki, laki jota saa rikkoa vailla rangaistusta

Joulukuun alussa tuli kuluneeksi vuosi siitä kun muutin omasta huoneistostani terveyshaitan takia pois. Tuosta alkaen taloyhtiön hallitus on toistuvasti kertonut korjaavansa ongelman.

He eivät tosin ole osoittaneet lupauksilleen minkäänlaista katetta. Avuksi on haettu Vantaan ympäristökeskuksesta ja he ovat todenneet huoneiston terveyshaitan ja vaatineet taloyhtiötä toimiin asiassa. Tuosta uhkavaatimuksen päivämäärästä on kulunut jo yli puoli vuotta, eikä sielläkään ole asialle sen jälkeen muuta juuri tehty. Taloyhtiö on heillekin luvannut korjata huoneistoni ja heille katteetonkin lupaus tuntuu riittävän.

Huoneiston korjausta varten on jo teetetty korjaussuunnitelma, tosin senkin osalta saamani laskelmat ja simuloinnit vaikuttivat tehdyn väärin. Ja suunnittelin itsensäkin mukaan huoneisto ei korjauksen jälkeenkään tule täyttämään vaatimuksia. Vantaan rakennusvirasto suositteli ettei kannata tehdä ollenkaan asumisterveysmittauksia, koska korjattu huoneisto ei niitä tulisi täyttämään.

Eli tilanne on edelleen se että hallitus on väittänyt että kaikki ongelmat johtuvat omista korjaus- ja muutostöistäni. Heille on sanojensa mukaan asiantuntijaraportti tämän lauseen tueksi. He ovat kieltäytyneet kertomasta minulle mihin korjaus- tai muutostyöhöni he viittaavat, kuka heidän raportinsa on laatinut tai mitään muutakaan raportista. Lisäksi he väittävät ettei heidän oman vakuutusyhtiönsa aiemmin teettämät raportit olisi päteviä, sama koskee heidän teettämiään muita mittauksia. Luonnollisesti myös kaikki minun teettämäni tutkimusraportit on heidän mielestään merkityksettömiä (mm. homekoiraraportti, VTT:n sertifioiman RTA:n tekemä kartoitus rakenneavauksineen ja asumisterveyslaboratoriossa analysoituine näytteineen).

Eli näin oikeusvaltiossa. Kun taloyhtiön hallitus ei tee niitä tehtäviä joita asunto-osakeyhtiölaki edellyttää, he eivät syyllisty mihinkään rikokseen. He eivät joudu rikosoikeudelliseen vastuuseen yhtään mistään. Asiassa nostamani kanne on asunto-osakeyhtiötä vastaan. Mikäli As Oy todetaan korvausvelvolliseksi, ei hallitus edelleenkään ole velvollinen korvaamaan mitään ennen kuin As Oy mahdollisesti nostaa kanteen heitä vastaan. Tuossa vaiheessa tosin on melko varmaa että kanneoikeus on vanhentunut (3/5 vuotta).

Eli asunto-osakeyhtiölaki on vähän samanlainen kuin kypäräpakko oli muutamia vuosia sitten polkupyöräilijöille. Laki on olemassa, mutta rangaistavuus puuttuu.

On toki mahdollista, että muut osakkaat jossain vaiheessa heräävät todellisuuteen, mutta pelkään pahoin että sen hetken koittaessa on jo myöhäistä saada ketään vastuuseen.

On toki mahdollista käsitellä asiaa riita-asiana käräjäoikeudessa ja se asia tässä onkin vireillä. Tosin kovin oikeutetulta se ei tunnu, kun ylimääräiset kulut vuokra-asumisesta lähentelevät 1500€ kuukaudessa ja tuohon päälle vielä asianajajan palkkiot. Halu asua omassa huoneistossani, ilman terveyshaittaa on tullut maksamaan jo kymmeniä tuhansia, eikä loppua näy. Ehkä jotain väliaikatietoa on tulossa tammikuun loppupuolella, kun vihdoin viivysten jälkeen As Oy antaa vastineensa käräjäoikeudelle. On toki mahdollista että As Oy kertoo myös heille että he haluavat pitää oman kantansa salaisuutena.