Tuesday, November 21, 2017

Korjaus- ja muutostöistä ilmoittaminen sekä isännöitsijän jälkijättöinen Veto-oikeus...

Normaalissa taloyhtiössä osakkaan ilmoittaessa korjaus- ja muutostyöstä, isännöitsijä ja hallitus tarkastaa asian, määrää / edellyttää mahdollisen valvojan tai muita reunaehtoja muutokselle. Hyvin perustellusta syystä taloyhtiöllä on myös syy kieltää muutoksen tekeminen. Tällöinkin osakkaalla on vielä mahdollista valittaa päätöksestä.

Omassa huoneistossani on mm. teetetty kylpyhuone- ja pesutilamuutoksia toimestani. Kyseinen muutos tehtiin ammatti-ihmisten toimesta vuonna 2009. Kyseessä oli ns. "avaimet käteen" remontti. Remontti-ilmoitukset, yms kanssakäynnin isännöitsijän kanssa hoiti remonttiliike. Olin itse tuolloin taloyhtiön hallituksessa, luonnollisesti jääväsin itseni oman huoneistoni asiaan liittyvästä käsittelystä hallituksessa.

Kyseisessä remontissa kaikki muutokset tehtiin alkuperäisen märkätilan sisällä, saunan ja pesuhuoneen välistä väliseinää muutettiin. Myös vesivaraajaa siirrettiin. Tuolloisesta isännöitsijän ja remonttiliikkeen välisestä kommunikaatiosta käy ilmi että isännöitsijä ei ole halunnut määrätä erillistä valvojaa (remonttiliikkeellä oli oma valvoja / vastaava) vaan ilmoitti että yhtiö haluaa tarkistaa ainoastaan vedeneristykset.

Tuolloin märkätilaan vaihdettiin kaikki levytykset, koska remonttiliikkeen mukaan alkuperäisiä puukuitulevyjä ei saa käyttää enää märkätiloissa, eikä millään valmistajalla olisi saatavilla vedeneristettä joka toimisi puukuitulevyn päällä. Remontti tehtiin ongelmitta loppuun asti, isännöitsijällä ei ollut mitään huomautettavaa tuolloin. Vedeneristys tarkastettiin, ei löytynyt ongelmia.

Myöhemmin isännöitsijä on ilmoittanut, että korjaus on tehty täysin ilman lupia, ilmoittamatta ja puutteellisesti. Lisäksi hän on ilmoittanut myöhemmin että olisi jo 2009 huomannut siirretyn vesivaraajan ja keskustellut asiasta kanssani. Hän siis väittää, että hän huomasi ongelman. Hän ei maininnut asiasta mitään remontista vastanneelle remonttiliikkeelle, joka oli hänelle ilmoittanut tekevänsä remonttia.
Hän ja hänen "mesu" asiantuntijansa on jälkikäteen (2014) väittänyt myös, että vesivaraajan siirtoon tarvitaan rakennuslupa. Kysyessäni asiaa rakennusvirasto ilmoitti, että varaajaa saa siirtää ilman rakennuslupaa märkätilan sisällä.

Isännöitsijä on myös kertonut että olen esittänyt hänelle 2009 putkiliikkeen laskun, heti vedeneristeen tarkastuksen jälkeen, josta selviäisi varaajan siirto. Tämä on siis hänen mukaansa tapahtunut ennen kuin kyseistä laskua on lähetetty putkiliikkeen toimesta minulle.

Nyt siis tilanne on se että isännöitsijä ja hallitus on ilmoittanut että kaikki korjaus- ja muutostyöni on tehty ilmoittamatta, väärin ja "ilman lupaa". Tämä koskee siis myös sellaisia muutoksia, joista on ilmoitettu uuden lain aikaan kirjallisesti. Osaisikohan joku kertoa minkä maan ja minkä aikakauden lainsäädännöllä operoidaan tällä tavalla?

Taloyhtiössä suuri osa muista asunnoista on remontoitu kylpytilan osalta siten että alkuperäiset puulevyt on eristetty ja laatoitettu. Pistorasioita ei ole muutettu vikavirtasuojattuihin. Näin on toimittu käsitykseni mukaan myös 2014 kun taloyhtiö lopulta korjasi yhden huoneiston märkätilan.

No comments:

Post a Comment