Thursday, November 23, 2017

Lisäaikaa, viivytystä ja viivytystä

Kuluneen, hieman yli vuoden aikana, on taloyhtiön hallituksen toimissa ollut jatkuvasti melkoista viivettä. Erityisesti minun huoneistoani koskevissa asioissa. Kun asuntoani piti tutkia, ei päätöstä tutkimisesta saatu. Suullisesti kuultuna syy oli siinä että isännöitsijä oli ilmoittanut muille hallituksen jäsenille, ettei taloyhtiö tee mitään huoneistossani. Tästä syystä asiasta vain "keskusteltiin" hallituksessa. Toinen huoneisto, jossa myös havaittiin ongelmia "tutkittiin ja korjattiin" käytännössä välittömästi.

Minun huoneistoni osalta ei tullut mitään päätöstä jatkosta ennen kuin olin jo sopinut homekoirien käynnistä. Tämän jälkeen sovittiin sisäilmatarkastuksesta. Sen piti mennä niin, että minä maksan jos mitään ei löydy ja taloyhtiö maksaa jos jotain löytyy. Ongelmia löytyi ja taloyhtiö kieltäytyi maksamasta.

Seuraavan vaiheen asioita olen jo kuvannut aiemmissa posteissa, eli hallitukselle ei millään sopinut VTT:n sertioiman rakennusterveysasiantuntijan suosittama kartoitus, vaan muu tutkimus. En saanut lupaa rakenneavauksia varten tuolloin taloyhtiöltä. Tehty korjaussuunnitelma ei kelvannut taloyhtiölle, vaan ehdotettiin "pintaremonttia" ilman suunnitelmaa.

Olin jo aikaisessa vaiheessa yhteydessä Vantaan virastoon joka vastaa asumisterveydestä. Kun mitään ei taloyhtiön taholta tapahtunut pariin kuukauteen, Vantaan terveysinsinööri kävi toteamassa terveyshaitan ja lähetti taloyhtiölle uhkasakon voimalla tehostetun vaatimuksen huoneiston kuntoon saattamiseksi. Vastausmääräaika oli muistaakseni toukokuun lopulla, siihen taloyhtiö pyysi luonnollisesti hieman lisäaikaa.

Taloyhtiön pitäisi järjestää yhtiökokous yhtiöjärjestyksen mukaan ennen maaliskuun loppua, kyseinen pykälä on kaiketi 1.7.2010 voimaan tulleen lain mukaan turha, sillä laissa on kohta: Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiöjärjestyksessä ei voida määrätä muusta määräajasta.

Kuitenkin kun yhtiön tilikautena on kalenterivuosi, pitäisi kokous järjestää kesäkuun loppuun mennessä. Tänä vuonna varsinainen yhtiökokous meni yhtiössämme hyvän matkaa heinäkuulle, koska hallitus ei sitä aiemmin halunnut järjestää. Ilmeisesti tähän oli syynä ettei tilinpäätöstä saatu aiemmin tehtyä. Yhtiöjärjestyksen mukaan tilinpäätös pitäisi olla tehtynä 15. helmikuuta mennessä.

Suunniteltuun korjaukseen tarvitaan rakennuslupa, sitä hallituksen jäsenet ilmoittivat hakeneensa elokuun alussa. Ihmettelivät syyskuun loppupuolella ihan ääneen mikä kestää. Kysyessäni asiasta rakennusvirastosta, selvisi ettei lupaa oltu ollenkaan tuolloin vielä haettu. Se odotteli "näkyy viranomaiselle" tilassa. Vasta informoituani mm. hallitusta asiasta, he laittoivat luvan hakuun. Saamani tiedon mukaan hakupäiväksi on kirjattu 10.10.2017. Pari kuukautta meni "odottaessa" turhaan.

Tänään sain tiedon, että taloyhtiö on vastaajana anonut määräajan pidennystä vastauksensa laatimiseen käräjäoikeudelle. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa noin kuukausi sitten isännöitsijä ilmoitti selkeästi, että vastaus olisi ajoissa valmiina. Ei ilmeisesti ollut.

Päivä kerrallaan tuntuu tämäkin venyvän pidemmälle ja pidemmälle. Jokainen taho joka asettaa takarajoja, tuntuu niistä olevan valmis vähän joustamaan. Kun tahoja on riittävän monta, alkaa joustot näkyäkin jossain.

No comments:

Post a Comment